top of page

Fitness Group

Public·11 members

Microsoft Excel 2007 Zadarmo VERIFIEDDobrý deň, určite, PowerPoint je neoddeliteľnou súčasťou MS Office 2007. Ak potrebujete dlhodobé riešenie, využite programu OpenOffice - kancelársky balík ponúka rovnaké programy ako produkt od MS (vrátane podpory všetkých formátov) a je zadarmo. Odkaz tu: -programy/openoffice
Microsoft Excel 2007 Zadarmo

041b061a72


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page